Přebor oddílu v nočním OB – poslední pokyny

Protože ve středu a ve čtvrtek nemám na přípravu OB čas, uzavřel jsem přihlášky k úterý 31.10.2017  18:00. Všichni, kteří se přihlásili jsou na seznamu a mají připravenu mapu.

Pár map máme navíc, jakékoli další dohlášky budou řešeny až v pátek při prezentaci.
V seznamu závodníků jsou volné mapy označeny slovem VAKANT.  Pro tyto opozdilé závodníky je jednotné startovné 35 Kč.

Harmonogram:

Od 16:30 do 17:00 – prezentace
( připravte si prosím drobné zhruba odpovídánící výši startovného)

17:15 – úvodní informace k tratím, krátké vysvětlení pro úplné začátečníky

17:30 – start 00

okolo 19:00 slavnostní vyhlášení vítězů

Další informace:

1.) Restaurace je závodníkům k dispozici, ale je nás velmi hodně, do hospody se všichni nevejdeme. Hospodský slíbil, že donese ven přenosné ohniště, u kterého se můžete ohřívat popřípadě opékat párky či chleba z vlastních zásob.

2.) Závodníci kategorie A mají na mapě červeně zašrafovanou velkou oblast ve které jsou zasazeny malé stromky. Prosím nevstupujte do této oblasti, ať neuděláme majitelům škodu. Slíbil jsem, že tam nikdo nepoběží.
V kategoriích A a B jsou na mapě dokresleny tmavě zeleným fixem nové, orientačně důležité vývraty.

3.) Při stavbě tratí jsem se snažil vyhnout přebujelému ostružiní, drátům na okraji lesa, zasetému poli, bažinatým úsekům  i oblastem s výsadbou stromků. Proto v kategoriích A a B nečekejte v lese žádné zvláštní volby postupů. Jedná se spíše o orientačně nenáročný běžák.

4.) Do lesa si vezměte raději mobil. Je tam spousta klacků. Doufám, že proběhne vše v pohodě, ale kdyby si náhodou někdo vymkl v lese nohu, ať si je schopen přivolat pomoc. Bude už docela zima.

5.) Ve spolupráci s Obecním úřadem v Bašce jsme pro Vás připravili pěkné ceny, takže stojí za to usilovat o přední umístění.

6.) Protože je závodníků více než jsme čekali, bylo by individuální balení map chaotické. Proto jsme nakonec  zabalili  všechny mapy do fólie A4. Závodníci v kategoriích A, B budou mít tedy mapu přeloženou.

7.) Startuje se v minutových intervalech 00 až 30, prosím respektujte připravenou startovku.

8.) Parametry tratí:

A – 3,4 km, 13 kontrol
B- 3,0 km, 11 kontrol
C – 1,8 km, 10 kontrol

9.) U smíšených skupin jsem v seznamu náhodně vyznačil jednoho vůdce a podle toho zařadil skupinu do CD nebo CH.

SEZNAM ZÁVODNÍKŮ PO KATEGORIÍCH + STARTOVKA PO MINUTÁCH   (vlevo nahoře lze přepínat jednotlivé seznamy).

Těšíme se na Vás a doufáme, že neminete některé z níže uvedených kontrol.