Trénink na Bašce

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Trénink na Bašce

Rozpis prý byl skoro odstrašující. Počasí bylo rozhodně odstrašující. Přesto se našlo přes 60 odvážlivců, kteří se odradit nenechali a dorazili ve čtvrtek 11. dubna na trénink k Bašce. Áčkaři si přehradu oběhli, ostatní si zaběhali hlavně na východním břehu. Skupina dětí z kroužku v Pržně si trať prošla s trenéry a pak i bez doprovodu.
VÝSLEDKY