Co je to orientační běh

freith-miniOrientační běh je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci na startu obdrží mapu terénu, který obvykle neznají. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště, která mají účastníci nalézt v určeném pořadí. Závodní orientační běh je sport, při kterém závodníci postupně co nejrychleji oběhnou všechny kontroly na své trati. Tratě jsou připraveny v různé obtížnosti a délce a rozděleny do tzv. kategorií podle pohlaví a věku závodníků např. D45 (ženy od 45 do 50 let a starší). Závodníci při OB běhají většinou mimo cesty a překonávají terénní překážky.

Trať se navrhuje tak, aby prověřila fyzickou zdatnost a orientační dovednost. Orientační náročnost tratě musí odpovídat výkonnostní a věkové úrovni příslušné kategorie. Umístění kontrol a celková koncepce tratí musí vylučovat roli náhody.

Délky tratí v jednotlivých závodech se liší v závislosti na charakteru terénu, typu závodu a dané kategorii. Pro obvyklé typy závodů jednotlivců by časy vítězů v jednotlivých kategoriích měly být zhruba následující.

Kategorie Sprint (min) Krátká trať (min) Klasická trať (min) Dlouhá trať (min)
DH14 a mladší 10-15 20-30 20-45
DH16, DH18 12-18 20-30 35-70 80-120
DH20, DH21 12-18 30-40 50-100 90-160
DH35 a starší 12-18 30-40 40-80 60-110

Tzv. noční orientační běh má parametry stejné jako klasická trať, rozdílem je, že kontroly jsou méně orientačně náročné a další povolenou pomůckou je baterka, čelovka, či jiný přístroj poskytující osvětlení.

Více podrobností  o orientačním běhu se dočteš na těchto stránkách.

Můžeš si též prohlédnout tato vida: